Obchodné podmienky

S obchodnými partnermi sú uzatvárané rámcové zmluvy a u jednorazových objednávok sú so zákazníkmi uzatvárané zmluvy o dielo. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú k dispozícii na vyžiadanie.