Certifikácie a normy

Výrobky firmy ŽALUZIE NEVA s.r.o. spĺňajú všetky príslušné normy Európskej únie a sú teda označované značkou CE.

 

Certifikáty

Prohlášení o shodě žaluzie

Data ke stažení: Prohlášení o shodě