Z-70 tegning

A    Avstand til første lamell: 13 – 19 cm
B    Pakkhøyde
C    Høyde på dekkasse
D    Total persiennehøyde
E    Minimum dybde for persiennen: 13 cm
  

Z70

<< tilbake <<