Instilling av øvre og nedre posisjon for motor GEIGER

Øvre posisjon 

1. Kjør persiennen ca. 300 mm under ønsket øvre posisjon.

2. Press inn den svarte instillingsknappen.
(knappen vil forbli i innpresset posisjon)

3. Kjør opp persiennen til riktig øvre posisjon.

4. Kjør ned persiennen etter 6 sekunder, inntil den svarte knappen spretter ut med et hørbart klikk.

Nå er øvre posisjon instillt.  
 

 Nedre posisjon

1. Kjør persiennen ca. 300 mm over ønsket nedre posisjon.

2. Press inn den hvite instillingsknappen.
(knappen vil forbli i innpresset posisjon)

3. Kjør ned persiennen til riktig nedre posisjon. 

4. Kjør opp persiennen etter 6 sekunder, inntil den hvite knappen spretter ut med et hørbart klikk.

Nå er nedre posisjon instillt.  

Motor

Sjekk alltid instillingen for øvre og nedre posisjon.

<< tilbake <<