ŽALUZIE NEVA s.r.o.

Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Czech Republic

phone: +420 588 003 550
e-mail: nevapv@nevapv.cz

Company Reg. No.: 26301270, Tax ID No.: CZ26301270
File No. C 42544 maintained by the Commercial Court in Brno

 

 

SALES DEPARTMENT

ING. JANA ŠUSTROVÁ   cz-vlajecka aj-vlajecka nj-vlajecka
manager

  phone: +420 588 003 558
  GSM: +420 777 339 160

  e-mail: sustrova@nevapv.cz

 

 

LUKÁŠ MUSIL  cz-vlajecka aj-vlajecka
domestic market

  phone: +420 588 003 551
  GSM: +420 730 518 162

  e-mail: musil@nevapv.cz

ING. ADÉLA HLAVINKOVÁ  cz-vlajecka aj-vlajecka
domestic market

  phone: +420 588 003 552
  GSM: +420 731 657 435

  e-mail: hlavinkova@nevapv.cz

IVETA DOSTÁLOVÁ  cz-vlajecka
domestic market

  phone: +420 588 003 550
 

  e-mail: dostalova@nevapv.cz

 

 

DANA ABRHÁMOVÁ  cz-vlajecka nj-vlajecka
foreign markets

  phone: +420 588 003 556
  GSM: +420 777 337 529

  e-mail: abrhamova@nevapv.cz

PAVLÍNA HUŇKOVÁ  cz-vlajecka nj-vlajecka
foreign markets

  phone: +420 588 003 555
  GSM: +420 731 658 333

  e-mail: hunkova@nevapv.cz

LEOŠ TICHÝ   cz-vlajecka nj-vlajecka
foreign markets

  phone: +420 588 003 580
  GSM: +420 731 657 436

  e-mail: tichy@nevapv.cz

JIŘÍ UMLAUF   cz-vlajecka aj-vlajecka nj-vlajecka fj-vlajecka
foreign markets

  phone: +420 588 003 554
  GSM: +420 734 230 609

  e-mail: umlauf@nevapv.cz

LUCIE STUDENÁ   cz-vlajecka aj-vlajecka
foreign markets

  Tel: +420 588 003 553
  Mob: +420 733 714 756

  e-mail: studena@nevapv.cz

 

MARKETING

MILOSLAV MATOUŠEK  cz-vlajecka aj-vlajecka
marketing

  phone: +420 588 003 559
  GSM: +420 777 874 199

  e-mail: matousek@nevapv.cz

 
development & TECHNOLOGIEs

JAN GAJDOŠ cz-vlajecka aj-vlajecka 
technologist

  phone: +420 588 003 560
  GSM: +420 777 883 383

  e-mail: gajdos@nevapv.cz


purchasing department

MGR. LUCIE VEJMOLOVÁ  cz-vlajecka aj-vlajecka nj-vlajecka
purchasing department

  phone: +420 588 003 570
  GSM: +420 734 752 530

  e-mail: komarkova@nevapv.cz

VERONIKA JEŽKOVÁ cz-vlajecka aj-vlajecka nj-vlajecka
purchasing department

  phone: +420 588 003 571
  GSM:

  e-mail: jezkova@nevapv.cz

 Production

EDUARD KRČ  
head of production

  phone: +420 588 003 585
 

  e-mail: krc@nevapv.cz

POWDER COATING PLANT

ING. KAREL USTOHAL  
head of powder coating plant

  phone: +420 588 003 590
  GSM: +420 602 404 542

  e-mail: ustohal@nevapv.cz

MARCELA NADYMÁČKOVÁ  
 logistic of powder coating plant

  Tel: +420 588 003 592
  Mob: +420 731 656 923

  Email: nadymackova (a) nevapv tecka cz

  FINANCE DEPARTMENT

NADĚŽDA KLOBOUKOVÁ  
manager

  phone: +420 588 003 563
  GSM: +420 731 612 833

  e-mail: kloboukova@nevapv.cz

EVA NESVADBÍKOVÁ  
billing

  phone: +420 588 003 564
  GSM: +420 731 612 833

  e-mail: nesvadbikova@nevapv.cz

 HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

ANNA NAVRÁTILOVÁ  
HR officer

  phone: +420 588 003 565
  GSM: +420 731 612 833

  e-mail: navratilova@nevapv.cz

 

COMPANY MANAGEMENT

LADISLAV VRÁNA  
business director

  phone: +420 588 003 550
 

  e-mail: vrana@nevapv.cz

JIŘÍ NESVADBÍK  
production director

  phone: +420 588 003 550
 

  e-mail: nesvadbik@nevapv.cz

 

 

What we offer to our customers

ŽALUZIE NEVA s.r.o., Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Company Reg. No.: 26301270, Tax ID No.: CZ26301270, File No. C 42544 maintained by the Commercial Court in Brno

Phone: 588 003 550 E-mail: nevapv@nevapv.cz

Map contacts POWDER COATING PLANT

Copyright © 2016 ŽALUZIE NEVA s.r.o. all rights reserved.